Vietnamese English Chinese (Simplified) Arabic

Language:

Vietnamese English Chinese (Simplified) Arabic
  • Sakago Ruốc
  • Sakago Đậu Xanh
  • Sakago Socola
  • Sakago Khoai Môn

Bánh mỳ ruốc Sakago được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm, nước sốt thơm ngon cùng vị mặm của nhân ruốc. Bánh mỳ ruốc Sakago cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Ruốc – 40g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ ruốc Sakago được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm, nước sốt thơm ngon cùng vị mặm của nhân ruốc. Bánh mỳ ruốc Sakago cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Ruốc – 55g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ Sakago nhân Đậu Xanh được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân Đậu Xanh cho bạn vị thanh mát khi thưởng thức. Bánh mỳ Sakago nhân Đậu Xanh cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Đậu Xanh – 40g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ Sakago nhân Đậu Xanh được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân Đậu Xanh cho bạn vị thanh mát khi thưởng thức. Bánh mỳ Sakago nhân Đậu Xanh cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Đậu Xanh – 55g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ Sakago nhân Socola được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân Socola cho vị ngọt thơm khi bạn thưởng thứd. Bánh mỳ Sakago nhân Socola cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Socola – 40g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ Sakago nhân Socola được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân Socola cho vị ngọt thơm khi bạn thưởng thứd. Bánh mỳ Sakago nhân Socola cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Socola – 55g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng

Bánh mỳ Sakago nhân Khoai môn được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân bánh khoai môn cho bạn hương vị đầy mới lạ. Bánh mỳ Sakago nhân Khoai môn cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Khoai Môn – 40g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Bánh mỳ Sakago nhân Khoai môn được làm từ nguyên liệu thiên, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bằng sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ xốp mềm cùng nhân bánh khoai môn cho bạn hương vị đầy mới lạ. Bánh mỳ Sakago nhân Khoai môn cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho bạn khởi đầu ngày mới đầy năng động.

Khối lượng tịnh: Khoai Môn – 55g

Giá bán:

Quy cách: 10 Chiếc/ Bịch x 6 Bịch / Thùng 

Close Menu
×
×

Cart