Vietnamese English Chinese (Simplified) Arabic

Language:

Vietnamese English Chinese (Simplified) Arabic
  • Cracker Ngô
  • Cracker Gấc
  • Cracker Khoai tây

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, đường glucô, bột ngô (2.5%), sữa béo, mạch nha, bột gạo tẻ, bột khoai tây, trứng, muối, chất tạo xốp (E503ii, E500ii), chất nhũ hóa (E322i), hương liệu tổng hợp (ngô), chất điều vị (E631, E627, E621), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Ngô – 360g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691884

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, đường glucô, bột ngô (2.5%), sữa béo, mạch nha, bột gạo tẻ, bột khoai tây, trứng, muối, chất tạo xốp (E503ii, E500ii), chất nhũ hóa (E322i), hương liệu tổng hợp (ngô), chất điều vị (E631, E627, E621), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Ngô – 260g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691891

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, cơm dừa (3.2%), hạt mè (2.6%), mạch nha, trứng, sữa béo, gấc tươi (0.7%), muối, chất tạo xốp (E500ii, E503ii), hương liệu tổng hợp (dừa, vanillin), màu thực phẩm tổng hợp (E110), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Gấc – 360g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691921

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, cơm dừa (3.2%), hạt mè (2.6%), mạch nha, trứng, sữa béo, gấc tươi (0.7%), muối, chất tạo xốp (E500ii, E503ii), hương liệu tổng hợp (dừa, vanillin), màu thực phẩm tổng hợp (E110), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Gấc – 260g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691938

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, đường glucô, bột bắp, sữa béo, bột khoai tây (2%), mạch nha, bột gạo tẻ, trứng, muối, chất tạo xốp (E503ii, E500ii), chất nhũ hóa (E322i), hương liệu tổng hợp (khoai tây, hành), chất điều vị (E631, E627, E621), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Khoai Tây – 360g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691907

Thành phần: Bột mì, chất béo thực vật (shortening, dầu cọ tinh luyện), đường, đường glucô, bột bắp, sữa béo, bột khoai tây (2%), mạch nha, bột gạo tẻ, trứng, muối, chất tạo xốp (E503ii, E500ii), chất nhũ hóa (E322i), hương liệu tổng hợp (khoai tây, hành), chất điều vị (E631, E627, E621), enzyme protease, chất xử lý bột (E223).

Khối lượng tịnh: Cracker Khoai Tây – 260g

Giá bán:

Mã vạch: 8936152691914

Close Menu
×
×

Cart